Thông báo

copyright.

Nhắn tin SMS    


.Soạn tin "VFS  Nickname"


 
+ Gửi 8704 để nạp 15000 VFD

 Lưu ý:  Nickname là username bạn dùng để đăng nhập vào support.vietfones.vn
  Ví dụ username của bạn là "nickname123", thì nội dung tin nhắn sẽ là "VFS  nickname123"